[Infographic] Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 2 tháng 2021

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 20/2/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt 5,46 tỷ USD, bằng 84,4% so với cùng kỳ năm 2020. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 2,5 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính lũy kế đến ngày 20/2/2021, cả nước có 33.215 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 388,8 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 234,36 tỷ USD bằng gần 60,3% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư