(BĐT) - Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 4042/QĐ-BYT hướng dẫn hoạt động mô hình trạm y tế xã phường lưu động trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 để các đơn vị trực thuộc, sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị liên quan thực hiện.
[Infographic] Hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh 1

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)