Huyện Thạch Thất (Hà Nội) đề nghị thực hiện chấm dứt 9 dự án

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 4/4/2023, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì cuộc họp kiểm tra, rà soát việc thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn huyện Thạch Thất. Theo báo cáo của UBND huyện Thạch Thất, trên địa bàn Huyện có 28 dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

28 dự án này được chia thành 2 nhóm. Trong đó, nhóm thứ nhất gồm 15 dự án được huyện Thạch Thất đề nghị thu hồi đất, hủy quyết định thu hồi đất, chấm dứt hoặc rà soát dự án.

Cụ thể, Huyện đề nghị thực hiện thủ tục chấm dứt dự án đối với 9 dự án đã có quyết định chấm dứt việc thu hồi đất, giao đất của UBND Thành phố. Huyện cũng đề nghị tiếp tục rà soát các cơ sở pháp lý của dự án làm căn cứ thực hiện các bước tiếp theo đối với 4 dự án (2 dự án của Doanh nghiệp tư nhân Chè Minh Nguyệt; dự án của Công ty TNHH MTV SUDICO Tiến Xuân và dự án của Công ty CP Xây lắp và Thương mại Hoà Bình).

2 dự án đề nghị UBND Thành phố xem xét vị trí phù hợp với mục đích sử dụng đất tại Quy hoạch khu đô thị Hoà Lạc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 705/QĐ-TTg, ngày 28/5/2020 (Dự án Khu đô thị Tiến Xuân của Công ty TNHH MTV SUDICO Tiến Xuân; Dự án Xây dựng nhà vườn của Công ty CP Xây lắp và Thương mại Hoà Bình). Huyện cũng đề nghị UBND Thành phố ban hành Quyết định chấm dứt việc thu hồi, giao đất đối với 2 dự án thuộc Công ty TNHH Phú Đạt (nay là Công ty TNHH Phú Đạt Hoà Bình) và Công ty TNHH Tập đoàn Nam Cường.

Đối với nhóm thứ hai, Huyện đề nghị tiếp tục rà soát các thủ tục của 13 dự án. Cụ thể, đề nghị tiếp tục rà soát các dự án theo các văn bản của UBND Thành phố đối với 8 dự án; đề nghị tiếp tục rà soát, gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng đối với 4 dự án (dự án của Công ty TNHH Thành Hưng, Công ty CP Xây lắp cơ giới và Đầu tư thương mại Constrexim, Công ty CP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex, Công ty CP In Thương mại Hà Nội); đề nghị UBND Thành phố giao UBND Huyện thực hiện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đối với 1 dự án của Công ty CP Mirolin miền Bắc (trước đây là Công ty TNHH Phú Đạt).

UBND huyện Thạch Thất đề nghị, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Hà Nội, quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên địa bàn Huyện.

Chuyên đề