(BĐT) - Sáng 30/1/2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, lãnh đạo các Bộ, ngành: Quốc phòng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia đã làm việc với Kho bạc Nhà nước.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thăm và làm việc với Kho bạc Nhà nước ngày 30/1/2020

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thăm và làm việc với Kho bạc Nhà nước ngày 30/1/2020

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2019 đạt 7,02%, lạm phát được kiểm soát dưới 4%. Tăng trưởng kinh tế gấp gần 3 lần lạm phát nên giá trị đồng tiền của ngân sách nhà nước (NSNN), của Nhà nước và người dân tăng lên rất nhiều. Đặc biệt, 2019 là năm NSNN bội thu, vượt thu ngân sách 138.000 tỷ đồng, các tỉnh đều hoàn thành kế hoạch vượt thu ngân sách.

Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Kho bạc Nhà nước đã đạt được thời gian qua. Trong đó có việc quy trình, thủ tục thu ngân sách nhà nước đã được đơn giản hóa, rút gọn; phương thức thu nộp được đa dạng với nhiều loại hình thanh toán khác nhau giúp người nộp thuế có thể thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN tại bất kỳ địa điểm, thời gian nào.

Về công tác kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước cũng luôn quan tâm cải cách, hiện đại hóa công tác kiểm soát chi như đơn giản hóa, rút ngắn quy trình, thủ tục, thời gian kiểm soát chi từ 7 ngày xuống còn 1 đến 3 ngày. Qua đó, một mặt tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng NSNN, nâng cao giải ngân vốn đầu tư công trong cả nước, mặt khác, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong sử dụng NSNN.

Về công tác quản lý ngân quỹ, Kho bạc Nhà nước đã xây dựng và hình thành được “tài khoản duy nhất” theo đúng thông lệ quốc tế, tức là tập trung các nguồn thu vào hệ thống Ngân hàng Nhà nước, qua đó hỗ trợ tích cực cho Ngân hàng Nhà nước trong thực hiện chính sách tiền tệ. Quản lý ngân quỹ sử dụng ngày càng hiệu quả, gắn kết với quản lý ngân sách và quản lý nợ.

Về huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, Kho bạc Nhà nước luôn đáp ứng nhu cầu cân đối ngân sách, phục vụ cho đầu tư phát triển; cơ chế phát hành được hiện đại hóa theo hướng công khai, minh bạch và hiệu quả; gắn kết chặt chẽ với tái cơ cấu danh mục nợ chính phủ theo hướng bền vững và an toàn.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đây là năm cuối của nhiệm kỳ, của Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, chuẩn bị, tạo đà cho Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, Chiến lược 10 năm 2021 - 2030, là năm tổ chức tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, Kho bạc Nhà nước cần nâng cao hơn nữa vai trò và hiệu quả tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ trong quản lý, điều hành tài chính ngân sách và chính sách tài khóa; huy động tối đa các nguồn lực tài chính để thúc đẩy phát triển đất nước; đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách và hiện đại hóa, tập trung đầu tư và phát triển nguồn nhân lực, sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển Kho bạc cho giai đoạn tiếp theo; quản lý tốt, an toàn và sử dụng hiệu quả nhất tiền và tài sản Nhà nước giao.