Hướng dẫn thực thi các cam kết về đấu thầu theo FTA

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - CPTPP (Dự thảo Nghị định sửa đổi) đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra lấy ý kiến rộng rãi.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nghị định sửa đổi quy định về mua sắm công để thực hiện gói thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh của CPTPP; Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA); FTA Việt Nam - Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA).

Về tên gọi của Nghị định sửa đổi, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Dự thảo Nghị định sửa đổi đưa ra 2 phương án về tên gọi. Phương án 1 có tên là “Nghị định hướng dẫn thực thi điều ước quốc tế về đấu thầu”. Phương án 2 có tên là “Nghị định hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo CPTPP, EVFTA, UKVFTA”.

Quy định về đấu thầu nội khối, Dự thảo Nghị định sửa đổi dự kiến gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của CPTPP, EVFTA và UKVFTA được chia thành 3 phụ lục. Trong đó, Phụ lục I là các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của cả 3 Hiệp định; Phụ lục II là gói thầu chỉ thuộc phạm vi điều chỉnh của CPTPP; Phụ lục III là gói thầu chỉ thuộc phạm vi điều chỉnh của EVFTA và UKVFTA.

Chuyên đề