(BĐT) - Trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu, 1 nhà thầu có văn bản gửi Bên mời thầu nêu ý kiến cần làm rõ yêu cầu về hợp đồng tương tự của 1 trong 2 gói thầu.
Công trình gồm các hạng mục chính: cống qua đê, bể xả trước cống, cống lấy nước tại bể xả, kênh xả, trạm bơm hoàn trả tưới và phục vụ thi công… Ảnh minh họa: Internet

Công trình gồm các hạng mục chính: cống qua đê, bể xả trước cống, cống lấy nước tại bể xả, kênh xả, trạm bơm hoàn trả tưới và phục vụ thi công… Ảnh minh họa: Internet

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên (bên mời thầu) vừa hoàn thành mở thầu Gói thầu số 38 Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và Gói thầu số 39 Tư vấn giám sát thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp cống qua đê Trạm bơm Triều Dương thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài (đoạn từ K120+600 đê tả sông Hồng đến K20+700 đê tả sông Luộc), tỉnh Hưng Yên.

Cả 2 gói thầu trên của Dự án đều được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Gói thầu số 38 có giá được duyệt là 78,37 tỷ đồng, được đấu thầu trực tiếp; Gói thầu số 39 có giá 1,44 tỷ đồng, thực hiện đấu thầu qua mạng.

Dự án có kinh phí dự toán 91,158 tỷ đồng, sử dụng vốn trái phiếu chính phủ năm 2018 kéo dài sang năm 2020. Công trình gồm các hạng mục chính: cống qua đê, bể xả trước cống, cống lấy nước tại bể xả, kênh xả, trạm bơm hoàn trả tưới và phục vụ thi công, hệ thống điện…

Theo Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình của UBND tỉnh Hưng Yên ngày 6/4/2020, đây là công trình đê điều, có cấp công trình là cống qua đê cấp II. Dự án do Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão Hưng Yên làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT), 1 nhà thầu có văn bản gửi Bên mời thầu nêu ý kiến làm rõ yêu cầu về hợp đồng tương tự. Theo nhà thầu này, Gói thầu số 38 có các hạng mục công việc như trạm bơm, kênh dẫn, bể xả là không thuộc loại công trình đê điều theo quy định tại Điều 3 Luật Đê điều 2006. Công trình tương tự với công trình mà Gói thầu số 38 đang mời thầu phải là công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (bao gồm công trình đê điều (cống qua đê) và công trình thủy lợi (có trạm bơm, kênh dẫn, bể xả)).

Phúc đáp ý kiến của nhà thầu, Bên mời thầu cho rằng, không thể khẳng định các hạng mục công việc: trạm bơm, kênh dẫn, bể xả của Gói thầu số 38 là không thuộc loại công trình đê điều khi chưa xem xét các yếu tố trên đê, trong đê và dưới đê.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, 1 lãnh đạo thuộc Ban Quản lý dự án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, theo quy định của pháp luật về đấu thầu, về bản chất, nhà thầu tham gia đấu thầu cần có hợp đồng tương tự về quy mô và tính chất kỹ thuật đối với tất cả hạng mục chính của Gói thầu số 38. Bên mời thầu/chủ đầu tư và nhà thầu không cần thiết phải “phân bua”, đôi co, “bắt bẻ” về việc đây là công trình đê điều hay công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Nhà thầu sẽ được chấp nhận về hợp đồng tương tự khi đã có kinh nghiệm thi công các hạng mục tương tự với các hạng mục chính của Gói thầu số 38 (cả về quy mô và tính chất kỹ thuật). Quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) của các nhà thầu cần căn cứ vào các quy định của pháp luật về đấu thầu để lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện Gói thầu.

Kết quả mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật cho thấy, có 9 nhà thầu mua HSMT Gói thầu số 38. Trong đó, 3 nhà thầu nộp HSDT gồm: Liên danh Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Hải Phòng - Công ty TNHH Thương mại sản xuất và xây dựng Thịnh Phát - Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tuấn Thiện, Liên danh Công ty CP Xây lắp thủy lợi Hưng Yên - Công ty CP Xây dựng đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương, Công ty CP Thi công cơ giới Duyên Hải.

Hồ sơ đề xuất kỹ thuật của 3 nhà thầu đều gồm 1 bản gốc và 5 bản chụp, có bảo đảm dự thầu 1,5 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng đều là 150 ngày. Trong 3 nhà thầu đã nộp HSDT thì 2 Liên danh nhà thầu đều có các thành viên đã từng thi công nhiều công trình quy mô trăm tỷ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, đê điều, thủy lợi.

Còn theo kết quả mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật qua mạng Gói thầu số 39 Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình sửa chữa, nâng cấp cống qua đê trạm bơm Triều Dương, nhà thầu duy nhất nộp HSDT là Liên danh Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Thái Hưng - Viện Kỹ thuật công trình với thời gian thực hiện hợp đồng 180 ngày.