(BĐT) - Sở KH&ĐT tỉnh Hưng Yên vừa công bố danh mục Dự án Khu đô thị Đại An, với sơ bộ tổng chi phí thực hiện hơn 32 nghìn tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Quy mô sử dụng đất của Dự án khoảng 2.939.600 m2, thuộc địa bàn các xã Tân Quang, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm và xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Quy mô đầu tư của Dự án thực hiện theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt. Dự kiến tiến độ thực hiện Dự án khoảng 6 năm, từ quý IV/2020 - quý IV/2026.

Theo tìm hiểu, về năng lực tài chính, nhà đầu tư phải có giá trị tài sản ròng bình quân 3 năm 2017, 2018, 2019 không thấp hơn 4.900 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu tối thiểu tham gia dự án không thấp hơn 4.900 tỷ đồng. Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án là đến 17 giờ ngày 8/7/2020, tại Sở KH&ĐT Hưng Yên.