(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án xây dựng Khu nhà ở khu phố Trung Hòa, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn. Công ty TNHH HTC 68 (địa chỉ tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất Dự án với giá trúng đấu giá là 95,436 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Khu đất Dự án có tổng diện tích 34.209,1 m2. Trong đó, diện tích Công ty TNHH HTC 68 trúng đấu giá quyền sử dụng đất là 12.770,9 m2 (105 lô đất ở). Sau khi trúng đấu giá, người trúng đấu giá được giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn giao đất là 50 năm.