(BĐT) - Hiện nay, các doanh nghiệp xây dựng đang được áp dụng quy định gia hạn nộp thuế nhưng HSMT của Gói thầu số 06 Thi công xây dựng công trình của Dự án Cải tạo cổng, hàng rào, hệ thống thoát nước và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Hồng Quang (thành phố Hải Dương) lại yêu cầu nhà thầu có xác nhận của cơ quan quản lý thuế về không nợ tiền thuế và xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về không nợ bảo hiểm tối thiểu đến hết quý II/2021. Quy định này dẫn tới phản ứng của nhà thầu.
Gói thầu số 06 thuộc Dự án Cải tạo cổng, hàng rào, hệ thống thoát nước và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Hồng Quang (TP. Hải Dương) có giá 5,986 tỷ đồng. Ảnh: NC st

Gói thầu số 06 thuộc Dự án Cải tạo cổng, hàng rào, hệ thống thoát nước và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Hồng Quang (TP. Hải Dương) có giá 5,986 tỷ đồng. Ảnh: NC st

Gói thầu trên có giá 5,986 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho các khối đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương và nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục. Gói thầu do Trường THPT Hồng Quang làm chủ đầu tư, Công ty CP Xây dựng đầu tư và Phát triển Phúc Long làm bên mời thầu. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ; đóng thầu vào ngày 25/10/2021, thời gian thực hiện hợp đồng 240 ngày. Hai nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), gồm: Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Hạ tầng đô thị Hudic (giá dự thầu 5,972 tỷ đồng), Công ty CP Xây dựng Linh Đạt (giá dự thầu 5,565 tỷ đồng). Gói thầu đang trong quá trình đánh giá HSDT của các nhà thầu.

Phản ánh tới Báo Đấu thầu, một nhà thầu cho biết, trong thời gian lập HSDT, Nhà thầu đã có ý kiến bằng văn bản gửi Bên mời thầu đề nghị làm rõ HSMT với một số tiêu chí mà Nhà thầu cho là không hợp lý, có thể hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Trong đó có tiêu chí về thực hiện nghĩa vụ thuế và bảo hiểm xã hội cho người lao động. Việc đánh giá HSDT được tính theo thang điểm tổng hợp, tiêu chí trên được tính 3 điểm. Theo đó, nhà thầu có xác nhận của cơ quan quản lý thuế (bản gốc) về việc không nợ tiền thuế tối thiểu đến hết quý II/2021; xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về không nợ bảo hiểm tối thiểu đến hết quý II/2021 sẽ được tính 3 điểm. Trường hợp nhà thầu liên danh thì tất cả các thành viên liên danh đều phải đáp ứng yêu cầu thì mới được tính điểm.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, một cán bộ ngành thuế cho biết, theo quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021, doanh nghiệp xây dựng là một trong các đối tượng được gia hạn thời gian nộp các khoản thuế trên trong năm 2021. Theo đó, thời gian gia hạn là 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 6/2021 và quý I, quý II năm 2021, gia hạn 4 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7/2021, gia hạn là 3 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8/2021. Để phục vụ hoạt động đấu thầu của các doanh nghiệp, cơ quan quản lý thuế sẽ xác nhận về việc không nợ tiền thuế đến hết năm 2020 và quý I/2021 (đối với các doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước), không xác nhận việc không nợ tiền thuế đến hết quý II/2021 vì vẫn chưa đến kỳ phải nộp thuế (doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế nên không tính đây là khoản nợ thuế).

Phóng viên Báo Đấu thầu đã nhiều lần liên lạc với ông Lê Hồng Chiến - đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xây dựng đầu tư và Phát triển Phúc Long để làm rõ một số tiêu chí nói trên của HSMT nhưng ông Chiến từ chối trả lời với lý do một cán bộ khác của Công ty phụ trách lập HSMT.

Chia sẻ với phóng viên Báo Đấu thầu, chuyên gia về đấu thầu cho biết, thời gian qua, Nhà nước đã ban hành một số chính sách như: gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng Covid-19; tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội... đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19. Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn tiền nộp thuế cho doanh nghiệp được ban hành từ ngày 19/4/2021 (trước thời điểm mời thầu gói thầu trên gần 6 tháng) nhưng Bên mời thầu, đơn vị tư vấn không cập nhật quy định nên xây dựng HSMT thiếu thực tế, đơn vị thẩm định và Chủ đầu tư cũng cho qua, dẫn đến tiêu chí của HSMT gây khó khăn cho nhà thầu.