(BĐT) - Tại Hội thảo quốc tế “Chuyển đổi số trong sản xuất: Góc nhìn từ Singapore” tổ chức ngày 24/6 theo hình thức trực tuyến, các ý kiến đều nhấn mạnh, các ngành sản xuất của Việt Nam cần đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS) để nâng cao hiệu quả hoạt động, vượt qua thách thức dịch bệnh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hội thảo do Cục Phát triển doanh nghiệp (DN) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Cơ quan Phát triển DN Singapore (ESG) tổ chức, thu hút sự tham gia của trên 400 DN trong nước và nhiều DN Singapore.

Thực hiện chủ trương, định hướng của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy CĐS quốc gia, hỗ trợ CĐS cho DN, từ tháng 1/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng và triển khai Chương trình Hỗ trợ DN CĐS giai đoạn 2021 - 2025. Thời gian qua, Chương trình đã phối hợp với nhiều đối tác trong nước và quốc tế, trong đó có ESG, nâng cao nhận thức, tư vấn đánh giá mức độ sẵn sàng CĐS, tư vấn lộ trình CĐS, đào tạo, kết nối giải pháp cho 5.000 DN tiếp cận Chương trình và xây dựng các tài liệu, công cụ cho cộng đồng DN về CĐS.