(BĐT) - UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 18 gói thầu thuộc Dự án Mở rộng đường trục trung tâm Khu đô thị mới Mê Linh có tổng mức đầu tư là 745 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, quý IV/2021 - quý I/2022 sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 7 gói thầu, trong đó có: Gói thầu Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; Gói thầu lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho các gói thầu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 14...

Quý I - II/2022 sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 6 gói thầu, gồm: Gói thầu Xây lắp; Gói thầu Giám sát thi công; Gói thầu Bảo hiểm công trình; Gói thầu Giám sát thi công... Trong đó, Gói thầu Xây lắp sẽ đấu thầu rộng rãi với giá dự toán là 586,042 tỷ đồng…