Hơn 700 tỷ đồng nâng cấp sân đỗ máy bay Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (Chủ đầu tư - Bên mời thầu) vừa ra Quyết định số 2522/QĐ-TCTCHKVN ngày 23/7/2020 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) các gói thầu thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp sân đỗ máy bay hiện hữu (Quốc tế  + Quốc nội) - Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa).
Dự án Cải tạo, nâng cấp sân đỗ máy bay hiện hữu
(Quốc tế  + Quốc nội) - Cảng hàng không
quốc tế Cam Ranh có tổng mức đầu tư 712,119 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên
Dự án Cải tạo, nâng cấp sân đỗ máy bay hiện hữu (Quốc tế  + Quốc nội) - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh có tổng mức đầu tư 712,119 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Dự án có tổng mức đầu tư 712,119 tỷ đồng. Nguồn vốn từ Quỹ đầu tư phát triển của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP. Chịu trách nhiệm tổ chức tư vấn khảo sát và lập dự án đầu tư xây dựng công trình là Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC. Nội dung thi công nâng cấp, cải tạo sân đỗ máy bay trước nhà ga Quốc nội và Quốc tế Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đảm bảo sân đỗ sau khi hoàn thành khai thác tối đa 33 vị trí đỗ máy bay.

KHLCNT đã được phê duyệt gồm 12 gói thầu, số hiệu từ 1 đến 12. Trong đó, Gói thầu số 1 Đề cương lập nhiệm vụ khảo sát và Báo cáo nghiên cứu khả thi (27 triệu đồng) và Gói thầu số 2 Khảo sát và lập dự án đầu tư xây dựng công trình (2,323 tỷ đồng) đã chọn xong nhà thầu thực hiện.

Theo kế hoạch, trong quý III - IV/2020, Bên mời thầu tiến hành lựa chọn nhà thầu các Gói thầu số 3 Thiết kế bản vẽ thi công (17,181 tỷ đồng) và Gói thầu số 4 Thẩm tra dự toán và thiết kế bản vẽ thi công (690 triệu đồng) thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Lần lượt trong quý IV/2020 đến quý I/2021, Bên mời thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước đối với Gói thầu số 5 Giám sát thi công xây dựng (6,446 tỷ đồng); Gói thầu số 7 Kiểm định chất lượng công trình (3,286 tỷ đồng); Gói thầu số 11 Kiểm toán quyết toán (1,369 tỷ đồng) và Gói thầu số 6 Thi công xây dựng công trình (668,814 tỷ đồng). Gói thầu số 10 Bảo hiểm công trình (2,103 tỷ đồng) sẽ chọn nhà thầu thông qua chào hàng cạnh tranh. 3 gói thầu còn lại là Gói thầu số 8 Khảo sát, lập phương án KTTC và dự toán rà phá bom mìn (24 triệu đồng); Gói thầu số 9 Giám sát thi công rà phá bom mìn (38 triệu đồng) và Gói thầu số 12 Rà phá bom mìn (1,149 tỷ đồng) sẽ áp dụng chỉ định thầu rút gọn.

Chuyên đề