(BĐT) - Công ty CP Khu công nghiệp Dầu Giây vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình hạ tầng Khu công nghiệp Dầu Giây với tổng mức đầu tư 566,4 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý II/2021, sẽ lựa chọn nhà thầu cho 4 gói thầu liên quan đến xây dựng trạm trung chuyển nước thải khu công nghiệp gồm: Gói thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu (HSMT), đánh giá HSDT; Gói thầu Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu; Gói thầu Tư vấn giám sát và Gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp thiết bị hạng mục: Trạm trung chuyển nước thải khu công nghiệp - Trạm 1 (Qmax = 114 m3/h), trạm 2 (Qmax = 228 m3/h).

Công ty CP Khu công nghiệp Dầu Giây cho biết, trong Dự án có một số công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu như: chi phí quản lý dự án, chi phí bảo hiểm công trình, chi phí kiểm toán, chi phí thẩm định giá thiết bị công nghệ…