Hơn 500 tỷ đồng mua thuốc, vật tư y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng

(BĐT) - Từ ngày 27/5/2020 đến ngày 25/6/2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng (Bên mời thầu) phát hành hồ sơ mời thầu 6 gói thầu thuộc Dự án Mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế, hóa chất kèm theo máy năm 2020, với tổng dự toán 513,381 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

6 gói thầu thuộc Dự án nêu trên được đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng, lựa chọn nhà thầu theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Mỗi hợp đồng được thực hiện trong 12 tháng. Nguồn vốn sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn thu sự nghiệp y tế và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.

Cụ thể, Gói số 1 Thuốc Generic (102,954 tỷ đồng); Gói số 2 Thuốc biệt dược gốc (5,690 tỷ đồng); Gói số 3 Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (3,668 tỷ đồng); Gói số 4 Hóa chất (42,644 tỷ đồng); Gói số 5 Hóa chất kèm theo máy (29,315 tỷ đồng); Gói số 6 Vật tư y tế (329,108 tỷ đồng).

Chuyên đề