(BĐT) - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 5 gói thầu mua sắm thiết bị và dịch vụ thuộc Dự án Mở rộng dung lượng mạng lõi di động giai đoạn 2021 - 2022 (tổng mức đầu tư là 388,823 tỷ đồng). Theo kế hoạch, 5 gói thầu này sẽ được tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2021.
5 gói thầu thuộc Dự án Mở rộng dung lượng mạng lõi di động Viettel 2021 - 2022 có tổng mức đầu tư là 388,823 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

5 gói thầu thuộc Dự án Mở rộng dung lượng mạng lõi di động Viettel 2021 - 2022 có tổng mức đầu tư là 388,823 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, Gói thầu 08-2021-Mobile - Nâng cấp dung lượng hệ thống mạng lõi di động Ericsson (168,581 tỷ đồng) và Gói thầu 12-2021-Mobile - Nâng cấp dung lượng hệ thống MSS Nokia (29,309 tỷ đồng) lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu.

3 gói thầu còn lại áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, gồm: Gói thầu 10-2021-Mobile - Mua sắm thiết bị CGNAT cùng dịch vụ kỹ thuật kèm theo (6,917 tỷ đồng); Gói thầu 09-2021-Mobile - Mua sắm thiết bị mở rộng hệ thống CGNAT Juniper cùng dịch vụ kỹ thuật kèm theo (10,742 tỷ đồng); Gói thầu 11 2021 Mobile - Mua sắm thiết bị dự phòng cho hệ thống IMS cố định cùng dịch vụ kỹ thuật kèm theo (7,681 tỷ đồng).