(BĐT) - Văn phòng Quốc hội vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2 Dự án Nâng cấp trang thiết bị sản xuất chương trình cho Truyền hình Quốc hội Việt Nam với tổng mức đầu tư 270,225 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, trong năm 2021, Truyền hình Quốc hội Việt Nam (Bên mời thầu) sẽ lựa chọn nhà thầu cho 12 gói thầu thuộc Dự án, trong đó sẽ đấu thầu rộng rãi qua mạng 3 gói thầu có giá trị lớn gồm: Gói thầu số 22 - Nâng cấp hạ tầng sản xuất chương trình truyền hình (giá gói thầu 75,82 tỷ đồng); Gói thầu số 23 - Bổ sung hệ thống giám sát, sản xuất chương trình (giá gói thầu 66,356 tỷ đồng); Gói thầu số 24 - Nâng cấp trường quay và bổ sung thiết bị cho thường trú khu vực (giá gói thầu 41,733 tỷ đồng).