Hơn 2.140 quy định kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Văn phòng Chính phủ, trong giai đoạn 2021 - 2022, các bộ, cơ quan đã cắt giảm, đơn giản hóa được 2.142 quy định kinh doanh, bao gồm: 995 thủ tục hành chính; 8 tiêu chuẩn, quy chuẩn; 159 yêu cầu, điều kiện; 47 chế độ báo cáo; 933 sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành tại 171 văn bản quy phạm pháp luật.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Văn phòng Chính phủ cho biết, tính đến ngày 15/12/2022, tổng số quy định hiện hành đã được cập nhật trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh là 17.819 quy định. Trong đó, 15.298 quy định đã duyệt công khai, còn 2.521 quy định chưa công khai.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư