(BĐT) - Dự kiến, vào ngày 24/3/2020, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia thuộc Bộ Y tế sẽ tiến hành mở Gói thầu Mua thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế (BHYT) và chi phí cùng chi trả cho các cơ sở điều trị trên toàn quốc năm 2020 đợt 2.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giá gói thầu được phê duyệt là 148,412 tỷ đồng. Nguồn vốn sử dụng từ nguồn quỹ BHYT và chi phí cùng chi trả. Việc lựa chọn nhà thầu sẽ thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian hiệu lực thỏa thuận khung là 12 tháng.

Danh mục hàng hóa được mua sắm tập trung lần này gồm có 3 hoạt chất. Trong đó, hoạt chất Lamivudine-Zidovudine nhóm 5 (150/300mg dạng viên, đường uống) có số lượng cần mua sắm là hơn 6,620 triệu viên (đơn giá 2.680 đồng/viên). Hoạt chất Tenofovir disproxil fumarat nhóm 5 (300mg, dạng viên, đường uống) có số lượng cần mua sắm là hơn 1,534 triệu viên (đơn giá 1.720 đồng/viên). Hoạt chất Lopinavir/Ritonavir nhóm 1 (200/50mg, dạng viên, đường uống) có số lượng cần mua sắm là 9,893 triệu viên (đơn giá 12.941 đồng/viên).