Hơn 128 tỷ USD đầu tư phát triển điện lực giai đoạn 2021 - 2030

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Dự thảo lần 3 Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn tới năm 2045 (Quy hoạch điện VIII), tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển điện lực giai đoạn này là khoảng 128,3 tỷ USD. Trong đó, vốn đầu tư cho nguồn điện là 95,4 tỷ USD, vốn cho lưới điện khoảng 32,9 tỷ USD.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Như vậy, bình quân trong giai đoạn này, mỗi năm Việt Nam cần khoảng 12,8 tỷ USD để đầu tư phát triển điện lực.

Cũng theo Dự thảo Đề án, tổng vốn đầu tư phát triển điện lực giai đoạn 2030 - 2045 khoảng 192,3 tỷ USD, trong đó, vốn cho nguồn điện là 140,2 tỷ USD, vốn cho lưới điện khoảng 52,1 tỷ USD.

Theo Dự thảo Đề án, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện huy động vốn theo quy định như: phát hành trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu; vay vốn của các tổ chức tín dụng… Các chủ đầu tư dự án nguồn điện khác chủ động thu xếp và đảm bảo đủ vốn cho các dự án cần có khả năng thu xếp vốn đối ứng tự có…

Chuyên đề