(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP. Hà Nội (Bên mời thầu) vừa phát hành hồ sơ mời thầu Gói thầu xây lắp số 7 thuộc Dự án Nâng cấp toàn bộ mặt đê sông Nhuệ trên địa bàn huyện Phú Xuyên, giá trị 107.963.344.000 đồng. Gói thầu này được đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, dự kiến mở thầu ngày 30/3/2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án Nâng cấp toàn bộ mặt đê sông Nhuệ trên địa bàn huyện Phú Xuyên (gồm các đoạn: bờ tả đoạn từ cầu Đồng Quan đến cầu Tân Dân, bờ hữu từ cầu Tân Dân đến cầu Cống Thần và hai bờ sông Nhuệ từ cầu Cống Thần đến cầu Thống Nhất và chống sạt lở bờ sông Vân Đình, xã Hồng Minh) có tổng mức đầu tư 118.320.461.000 đồng. Nguồn vốn từ ngân sách TP. Hà Nội.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được công bố, cũng trong quý II/2020, Bên mời thầu sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu 1 gói thầu khác trong cùng dự án nêu trên.