Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Hoà Bình đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khuyến khích phát triển HTX và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Hoà Bình. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Hoà Bình. Ảnh: VGP

Chiều 18/8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Hoà Bình về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập và kinh tế tập thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình Nguyễn Văn Quang cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP) ước đạt 7,88% trong 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm sẽ tăng trưởng trên 9%.

Trong 6 tháng đầu năm, Hoà Bình có 189 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký khoảng 2.000 tỷ đồng, nâng số doanh nghiệp tư nhân lên 2.790 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký khoảng 30.000 tỷ đồng. Dự kiến cả năm 2017 có 400 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Về phát triển HTX, toàn tỉnh có thêm 25 HTX đăng ký thành lập mới, nâng tổng số lên 280 HTX, đạt 71,43% chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, tăng 92,31% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số thành viên trong các HTX đang hoạt động khoảng 8.264 người. Tổng số lao động thường xuyên làm việc trong các HTX đang hoạt động khoảng 4.577 người, trong đó lao động là thành viên 1.311 người, lao động ngoài thành viên 3.246 người. Thu nhập bình quân của lao động trong các HTX đạt 3,15 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,38% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hoà Bình đã công nhận thêm 10 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 41 xã, và đến nay toàn tỉnh không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí.

Ông Quang cho biết tỉnh cố gắng trong 6 tháng cuối năm có thêm từ 5 đến 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trung bình một xã của tỉnh đạt 13 tiêu chí và không có xã đạt dưới 7 tiêu chí.

Với kế hoạch và giải pháp đề ra trong phát triển kinh tế-xã hội, Hoà Bình sẽ giảm tỉ lệ hộ nghèo khoảng 3% vào cuối năm nay.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao việc phát triển cây ăn quả, cây có múi, mía tím, rau an toàn và nhiều mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao... sau khi đi thị sát tại HXH nông nghiệp Mường Động vào sáng nay.

Phó Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành cũng cho rằng tỉnh Hòa Bình giàu tài nguyên để phát triển công nghiệp, xi măng và có lợi thế du lịch; thu hút được nhiều dự án đầu tư, tạo tiền đề cho sự phát triển của tỉnh Hòa Bình. Đặc biệt, Phó Thủ tướng đánh giá cấp uỷ, chính quyền tỉnh Hoà Bình đoàn kết, quyết liệt thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trên địa bàn.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh Hòa Bình về tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao so với bình quân cả nước; chỉ số năng lực cạnh tranh còn hạn chế, tỉ lệ doanh nghiệp trên đầu dân còn thấp (khoảng 315 người/doanh nghiệp); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng nhưng cơ bản khu vực nông nghiệp vẫn chiếm tỉ lệ cao tới 70%...

Hoà Bình phát triển mạnh mẽ HTX kiểu mới ảnh 1

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Hòa Bình giảm mạnh đơn vị sự nghiệp công lập, tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ công. Ảnh: VGP

Vì vậy, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị lãnh đạo tỉnh Hòa Bình cần quyết tâm phát triển kinh tế, xã hội, du lịch theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với địa phương. Trong đó, lưu ý tập trung mọi nỗ lực để hoàn thành nghĩa vụ về kinh tế, ngân sách năm 2017; sớm triển khai kế hoạch thu, chi trong năm 2018, trên tinh thần tích cực và có những giải pháp đột phá mạnh mẽ; bám sát các nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động của Chính phủ.

Lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp của tỉnh đẩy mạnh kiện toàn hệ thống chính trị, tinh giản biên chế, tập trung củng cố hệ thống chính quyền cơ sở, nhất là thực hiện giảm số lượng các đơn vị sự nghiệp công, nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Hoà Bình coi trọng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển gấp đôi số lượng doanh nghiệp hiện nay vào năm 2020; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khuyến khích phát triển HTX và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Trong xây dựng nông thôn mới cần chú trọng đến cấp thôn, bản với các mô hình mẫu điển hình, bảo đảm thay đổi về chất đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào.

Theo VGP