Hòa Bình: Nửa đầu năm, giải ngân đầu tư công đạt 37% kế hoạch

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo UBND tỉnh Hòa Bình, tính đến ngày 30/6/2022, tổng số vốn đầu tư công đã giải ngân của Tỉnh là 1.471,8 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 31% kế hoạch UBND Tỉnh giao chi tiết đến các dự án.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch giao từ đầu năm (không tính chương trình mục tiêu quốc gia) đạt 44% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 36% kế hoạch UBND Tỉnh giao chi tiết đến các dự án (cùng kỳ năm 2021 lần lượt đạt 21,6% và 35%).

Năm 2022, tỉnh Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ giao 3.953,7 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước. Số vốn đã được HĐND Tỉnh thông qua là 4.752,6 tỷ đồng.

Để hỗ trợ DN trên địa bàn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Chủ tịch UBND Tỉnh vừa phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm 30% thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn.

Chuyên đề