(BĐT) - Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình vừa công bố kêu gọi đầu tư vào 2 dự án sử dụng đất trên địa bàn Tỉnh với tổng chi phí (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) hơn 784 tỷ đồng. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Thứ nhất là Dự án Khu đô thị sinh thái và vui chơi giải trí Viên Nam, xã Quang Tiến, TP. Hòa Bình với tổng chi phí thực hiện Dự án (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) là 541 tỷ đồng; khu đất thực hiện Dự án hiện đã được giải phóng mặt bằng. Dự án được thực hiện tại xóm Quyết Tiến 1, xã Quang Tiến, TP. Hòa Bình. Thời gian thực hiện Dự án là 36 tháng.

Thứ hai là Dự án Khu dân cư Khu phố 10, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy với tổng chi phí thực hiện Dự án (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) dự kiến là 243,7 tỷ đồng. Dự án được thực hiện tại thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy; khu đất thực hiện Dự án vẫn chưa được giải phóng mặt bằng. Thời gian thực hiện Dự án là 24 tháng.