(BĐT) - Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình vừa công bố 2 dự án sử dụng đất trên địa bàn Tỉnh cần kêu gọi đầu tư trong thời gian tới.
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Một là, Dự án Nhà ở xã hội tại xã Sủ Ngòi, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình với tổng mức đầu tư dự kiến gần 778 tỷ đồng; thời gian thực hiện là 42 tháng. Hai là Dự án Nhà ở xã hội cho công nhân mua, thuê và thuê mua (giai đoạn II), phường Hữu Nghị, TP. Hòa Bình với tổng mức đầu tư dự kiến 59,4 tỷ đồng; thời gian thực hiện là 18 tháng.

Cả 2 dự án đều do Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình làm bên mời thầu, quỹ đất thực hiện 2 dự án đều đã được giải phóng mặt bằng.