(BĐT) - UBND tỉnh Hòa Bình vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu đô thị mới Trung Minh B, xã Trung Minh, TP. Hòa Bình.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng chi phí thực hiện Dự án dự kiến 775 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 177 tỷ đồng. Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án sẽ được tiến hành từ tháng 7/2020 và thông qua hình thức chỉ định nhà đầu tư thực hiện; phương thức lựa chọn là 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng Dự án là 36 tháng.

Dự án đã được UBND tỉnh Hòa Bình chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 9/2018. Cuối năm 2018, tỉnh Hòa Bình đã tiến hành sơ tuyển quốc tế nhà đầu tư thực hiện Dự án và tháng 1/2019 đã có quyết định phê duyệt kết quả sơ tuyển. Đến nay, UBND tỉnh Hòa Bình chính thức có quyết định chỉ định nhà đầu tư thực hiện Dự án.