Hòa Bình chỉ đạo tăng cường quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tại Chỉ thị, Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, yêu cầu chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng quy định.

Đặc biệt, thực hiện nghiêm quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở, khu đô thị theo quy định của pháp luật; thẩm định kỹ năng lực tài chính và kinh nghiệm của nhà đầu tư; hạn chế lựa chọn nhà đầu tư đang triển khai các dự án chậm tiến độ hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước…

Chỉ thị này được ban hành trong bối cảnh một số chủ đầu tư dự án tại Hòa Bình huy động vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa đúng quy định pháp luật, ảnh hưởng đến tính ổn định của thị trường bất động sản.

Chuyên đề