(BĐT) - Công ty CP Vải sợi may mặc miền Bắc (TEXTACO) vừa công bố Báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán. 

TEXTACO có vốn điều lệ 57 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu hàng dệt, may, bông, vải, sợi, thuốc nhuộm, hàng đồ da và giả da, hàng điện máy, nguyên liệu, phụ liệu, máy móc thiết bị, nông lâm sản, thực phẩm, thủy sản. 

Theo Báo cáo tài chính 2016, tổng doanh thu bán hàng và dịch vụ của doanh nghiệp này giảm từ 41 tỷ năm 2015 xuống 40 tỷ đồng (2,88%); lợi nhuận trước thuế và sau thuế sụt giảm mạnh lần lượt từ 17,66 tỷ năm 2015 xuống 5 tỷ đồng (71%), và từ 13,6 tỷ năm 2015 xuống 3,6 tỷ đồng (73,55%). Công ty giải trình cho sự sụt giảm này là do năm 2015 Công ty có khoản thu nhập bất thường cao hơn năm 2016 tới 12,44 tỷ đồng do được hưởng chính sách giảm tiền thuê đất.