(BĐT) - Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tổng số tiền nợ thuế tính đến cuối tháng 5/2020 là 97.757 tỷ đồng. Số nợ này tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng tới 13,7% so với thời điểm ngày 31/12/2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Trong đó, tiền nợ thuế có khả năng thu là 52.830 tỷ đồng (giảm 8,9% so với cùng kỳ năm 2019; tăng 26% so với thời điểm ngày 31/12/2019); tiền nợ thuế không còn khả năng thu hồi là 44.927 tỷ đồng (tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2019; tăng 1,9% so với thời điểm  31/12/2019).

Tính đến 31/5/2020, số nợ thuế thu đạt 12.378 tỷ đồng, bằng 29,5% nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019 và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 8.262 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 4.116 tỷ đồng.