(BĐT) - Sở KH&ĐT tỉnh Hậu Giang vừa thông báo chấm dứt công bố mời nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án Khu dân cư nông thôn mới, chợ xã Đông Phú (Hậu Giang). Dự án có tổng chi phí thực hiện là 97,147 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất là 5,3 ha.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Có 2 nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký gồm: Công ty CP Đầu tư Veci; Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phát triển đô thị Thiện Phúc. Sau khi đánh giá hồ sơ, Công ty CP Đầu tư Veci không đáp ứng yêu cầu năng lực kinh nghiệm. Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phát triển đô thị Thiện Phúc không đáp ứng yêu cầu năng lực tài chính và năng lực kinh nghiệm.