(BĐT) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư xây dựng Cầu số 1, Đường số 5 và Đường số 1 thuộc khu trung tâm Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Dự án Đầu tư xây dựng Cầu số 1, Đường số 5 và Đường số 1 thuộc Khu nông nghiệp công nghệ cao có tổng kinh phí hơn 176,3 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án Đầu tư xây dựng Cầu số 1, Đường số 5 và Đường số 1 thuộc Khu nông nghiệp công nghệ cao có tổng kinh phí hơn 176,3 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Dự án có tổng kinh phí hơn 176,3 tỷ đồng, gồm 3 gói thầu xây lắp chính, đều được tổ chức lựa chọn nhà thầu trong tháng 11/2021. Trong đó, Gói thầu Thi công xây dựng số 01 (Cầu số 1 + nút giao 930), chi phí đảm bảo giao thông thủy và chi phí đảm bảo giao thông đường bộ có giá dự toán 51,5 tỷ đồng; Gói thầu Thi công xây dựng số 02 (Đường số 5 + đường gom 13) có giá dự toán 44,6 tỷ đồng; Gói thầu Thi công xây dựng số 03 (Đường số 1) là gói thầu lớn nhất với giá dự toán hơn 73,6 tỷ đồng.

Hiện Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đã cơ bản hoàn thành đường điện và Đường số 2, số 3, chỉ còn vướng một vài thủ tục nghiệm thu, kiểm toán, quyết toán.