(BĐT) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa có quyết định phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư cho Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 2.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án được thực hiện tại huyện Châu Thành, quy mô 99.883 m2, với tổng mức đầu tư trên 216 tỷ đồng (chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 86,5 tỷ đồng), nhằm phục vụ tái định cư Tiểu dự án Giải phóng mặt bằng thuộc Dự án BOT Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 2. Các hạng mục đầu tư xây dựng bao gồm: san lắp mặt bằng, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, như: hệ thống đường giao thông, công viên - cây xanh; hệ thống cấp nước - thoát nước; hệ thống cấp điện, chiếu sáng; hệ thống xử lý chất thải…

Thời gian thực hiện Dự án là trong giai đoạn 2020 - 2023; thời hạn sử dụng công trình là 30 năm.