(BĐT) - Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang Hàn Quốc trong 5 tháng đầu năm 2021 đạt 369,2 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020.

Gỗ, ván và ván sàn xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm 2021, đạt 98 triệu USD, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Tiếp theo là mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc đạt 87 triệu USD, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2020; tỷ trọng xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ chiếm 29,7% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ. Hầu hết các mặt hàng trong cơ cấu mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ đều có kim ngạch tăng trong 4 tháng đầu năm 2021. Trong đó, tốc độ tăng trưởng cao nhất là mặt hàng ghế khung gỗ đạt 29,86 triệu USD, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Dăm gỗ là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ 3 trong cơ cấu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, đạt 19,23 triệu USD, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2020.