Hải Phòng: Lựa chọn nhà thầu thi công các hệ thống thủy lợi Đa Độ và An Kim Hải

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đang lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 11.

Thi công xây dựng các hạng mục công trình thuộc hệ thống thủy lợi Đa Độ: kè bờ kênh trục đoạn hai bên cầu Nguyệt, 12 cống đầu các kênh nhánh Khúc Giản 2, Lò Ngói, Trường Nam, Vườn Thần 1, Tân Dân 10, Mỹ Đức 1, Vườn Rầm, Thạch Lựu, Phù Lưu 1, Đầm Bầu, Đa Phúc, Hòa Bình và hệ thống thủy lợi An Kim Hải: cống đầu kênh Tân Hưng Hồng, cống điều tiết vào kênh hút trạm bơm Hỗ Đông và Lê Thiện, kè gia cố bờ kênh An Kim Hải đi qua Khu công nghiệp An Dương, từ cầu Rế 3 đến UBND xã Lê Lợi, bờ kênh Tân Hưng Hồng đoạn vào Nhà máy Nước Vật Cách.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu này có giá dự toán 151,39 tỷ đồng, thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Đa Độ và An Kim Hải, TP. Hải Phòng. Thời gian thực hiện hợp đồng 18 tháng. Thời gian đóng thầu là ngày 17/11/2022.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu xây lắp số 10 Thi công xây dựng các hạng mục công trình thuộc hệ thống thủy lợi Đa Độ: cống điều tiết trên kênh Bát Trang, cầu qua kênh Quang Hưng, cống Hòa Bình tại K31+080 đê tả Văn Úc, kè bờ kênh trục Đa Độ đi qua thị trấn huyện Kiến Thụy, An Lão và hạ lưu cống Trung Trang, 8 cống đầu các kênh nhánh Chùa Trực, Đại Trung (Mũi Đuối), Đồng Vọc, Cầu Tre, Ông Phò, Đức Phong, Núi Đối, Vũ Vị cũng được lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2022. Giá dự toán là 152,361 tỷ đồng.

Chuyên đề