Công trình 335m2 trên khuôn viên 1.431m2 thuộc Dự án Khu đô thị mới tại phường Đằng Hải (DA Vườn Hồng), quy mô 4 tầng được Cty CP Xây dựng Phát triển nhà gấp rút xây dựng nhờ một tờ giấy phép do UBND quận Hải An cấp ngày 26/9/2016 khi chưa được điều chỉnh quy hoạch.
Công trình ghép thửa của Cty CP Xây dựng Phát triển nhà đang gấp rút hoàn thiện đưa vào sử dụng.

Công trình ghép thửa của Cty CP Xây dựng Phát triển nhà đang gấp rút hoàn thiện đưa vào sử dụng.

Theo phản ánh của bạn đọc, công trình 335m2 xây dựng trên 9 thửa đất tại DA Vườn Hồng do Cty CP Xây dựng Phát triển nhà xây dựng khi chưa có giấy phép xây dựng, chưa điều chỉnh quy hoạch mà không bị chính quyền địa phương xử lý; để làm rõ nội dung trên phóng viên Báo Xây dựng đã trao đổi với đại diện UBND phường Đằng Hải được biết: Có việc công trình này khởi công xây dựng trước khi có giấy phép xây dựng nhưng sau đó công trình đã được UBND quận Hải An cấp phép và cho đến thời điểm hiện tại, công trình đang xây đúng theo giấy phép được cấp.

Theo phòng Quản lý đô thị quận Hải An thì công trình đã được cấp phép theo văn bản điều chỉnh quy hoạch của UBND TP Hải Phòng, việc điều chỉnh quy hoạch 1/500 cục bộ DA Vườn Hồng do Sở Xây dựng làm. Tuy nhiên, hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cho thấy việc điều chỉnh quy hoạch vẫn chưa xong mà mới chỉ có văn bản chấp thuận về mặt chủ trương cho gộp thửa của UBND TP Hải Phòng. Cụ thể: Căn cứ Công văn số 26/CV-XDPTN ngày 8/6/2016 của Cty CP Xây dựng và Phát triển nhà đề nghị ghép 9 thửa đất từ 157 đến 165 – N10 thuộc DA Khu đô thị mới tại phường Đằng Hải thành 1 thửa để xây dựng nhà ở, sở Xây dựng Hải Phòng đã có công văn số 1266/SXD-QLQH ngày 21/6/2016 gửi UBND thành phố xin chủ trương ghép 9 thửa đất nói trên, theo văn bản của Sở xây dựng thì việc ghép thửa và hồ sơ thiết kế không làm ảnh hưởng đến giao thông sử dụng chung của khu đô thị, giữ nguyên tầng cao, tính chất sử dụng đất theo quy hoạch là đất ở, giảm mật độ xây dựng so với quy hoạch được duyệt. Nghĩa là việc điều chỉnh quy hoạch theo chiều thuận.

Từ văn bản của Sở xây dựng Hải Phòng, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản 5077/VP-QH chấp thuận về chủ trương cho ghép 9 thửa đất nêu trên thành 1 thửa để xây dựng nhà và giao Sở Xây dựng hướng dẫn Cty CP Phát triển nhà triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định. Trên cơ sở văn bản chấp thuận chủ trương của UBND TP Hải Phòng, tờ giấy phép số 575/GPXD-UBND ngày 26/9/2016 do UBND quận Hải An cấp cho Cty CP Xây dựng Phát triển nhà xây dựng công trình 335m2 trên khuôn viên 1431,7m2, quy mô 4 tầng đã ra đời. Việc cấp phép này là “lá bùa” hợp thức hóa cho công trình đang xây dựng không giấy phép xây dựng của Cty CP Xây dựng Phát triển nhà tiếp tục công khai xây dựng.

Theo điểm a, khoản 1, điều 71 Luật Quy hoạch đô thị về Giấy phép quy hoạch thì “Những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 52 của Luật này phải có giấy phép Quy hoạch”. Khoản 1 điều 52 quy định việc Điều chỉnh đối với một lô đất trong khu vực quy hoạch trong trường hợp cần phải điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc công trình riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào Quy chuẩn về quy hoạch đô thị; điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của đô thị hoặc khu vực, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị để quyết định việc điều chỉnh thông qua việc cấp giấy phép quy hoạch theo quy định tại Điều 71 của Luật này.

Khoản 1, điều 71 Luật Quy hoạch đô thị quy định: “Giấy phép quy hoạch là cơ sở để chủ đầu tư dự án tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết đối với dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc lập dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ trong đô thị; là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng”.

Quy định của Luật Quy hoạch là thế, nhưng tại Hải Phòng, ngay sau văn bản chấp thuận về chủ trương của UBND TP Hải Phòng, UBND quận Hải An đã cấp ngay giấy phép xây dựng cho Cty CP Xây dựng Phát triển nhà. Phải chăng cơ quan chuyên môn của quận này yếu năng lực nên tham mưu chưa chuẩn hay do một lý do nào khác mà quận Hải An vội vàng cấp giấy phép xây dựng hợp thức hóa cho Cty CP Xây dựng Phát triển nhà xây dựng không phép, sai quy hoạch? Đề nghị UBND TP Hải Phòng chỉ đạo rà soát và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Báo Xây dựng