(BĐT) - Theo kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn vừa được Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định công bố, có 2 nhà đầu tư đăng ký thực hiện. Đó là, Hợp tác xã Đầu tư xây dựng và khai thác chợ Hải An; Liên danh Hợp tác xã Đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ Mỹ An - Bồng Sơn - Hợp tác xã Đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ Hải An - Đô Lương.
Phối cảnh Dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn

Phối cảnh Dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn

Dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn là dự án đầu tư có sử dụng đất với diện tích 28.400 m2. Tổng chi phí đầu tư dự kiến là 198,29 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư nhằm xây dựng chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn với quy mô đạt tiêu chuẩn chợ hạng 1.