(BĐT) - UBND tỉnh Hải Dương vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới Vườn Đào thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng. Theo UBND tỉnh Hải Dương, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án sẽ được áp dụng theo hình thức đấu thầu rộng rãi.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng mức đầu tư là 205,16 tỷ đồng (chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 61,426 tỷ đồng, chi phí xây dựng hạ tầng là 86,465 tỷ đồng; chi phí xây trung tâm thương mại là 57,268 tỷ đồng). Tổng diện tích sử dụng đất là 60.868,44 m2, trong đó 1.220,97 m2 được sử dụng để đầu tư xây dựng trung tâm thương mại.