(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương vừa công bố danh mục Dự án Đầu tư khu dân cư mới tại 2 xã Đồng Quang và Đức Xương, huyện Gia Lộc. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện Dự án là 230,833 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Diện tích khu đất thực hiện Dự án là 192.552,4 m2. Mục tiêu đầu tư Dự án là xây dựng đồng bộ khu dân cư mới tại 2 xã Đồng Quang và Đức Xương theo quy hoạch chi tiết được duyệt nhằm hình thành khu dân cư hiện đại, đồng bộ, khớp nối về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với khu vực lân cận, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thời hạn hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật là 36 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; thời hạn hoàn thành các công trình thương mại dịch vụ là 12 tháng kể từ ngày hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật. Nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án trước 9 giờ ngày 30/11/2020.