(BĐT) - UBND tỉnh Hải Dương vừa chấp thuận chủ trương đầu tư điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư, dịch vụ công nghiệp phường Ái Quốc, TP. Hải Dương.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất, quy mô đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tổng vốn đầu tư Dự án.

Cụ thể, tổng vốn đầu tư do nhà đầu tư đề xuất điều chỉnh từ 113,329 tỷ đồng thành 184,219 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng là 110,308 tỷ đồng; chi phí thiết bị là 9,498 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác là 9,687 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 8,742 tỷ đồng; chi phí dự phòng là 3,626 tỷ đồng. Tiền sử dụng đất đã nộp là 33,856 tỷ đồng và dự kiến bổ sung là 8,5 tỷ đồng...