(BĐT) - UBND tỉnh Hải Dương vừa chấp thuận Dự án Khu đô thị sinh thái Chí Linh, phường Chí Minh, TP. Chí Linh (giai đoạn 1) do Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Constrexim làm nhà đầu tư.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng mức đầu tư là hơn 656 tỷ đồng. Về cơ cấu nguồn vốn, vốn của nhà đầu tư chiếm 20% tổng mức đầu tư Dự án, còn lại là vốn vay ngân hàng và vốn huy động hợp pháp. Tổng diện tích đất sử dụng của Dự án là 574.161 m2. Quy mô dân số là 7.669 người. Dự kiến, Dự án đưa vào khai thác vận hành trước ngày 2/11/2024.

Mục tiêu của Dự án là xây dựng khu đô thị hiện đại; khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với khu vực lân cận; cung cấp quỹ nhà ở, công trình thương mại, dịch vụ, công trình công cộng và các hạ tầng kỹ thuật thiết yếu; góp phần hoàn thiện quy hoạch chung xây dựng TP. Chí Linh.