(BĐT) - UBND tỉnh Hải Dương vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng điểm dân cư và kinh tế phức hợp xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, nhà đầu tư trúng Dự án thông qua chỉ định thầu là Liên danh Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Hạ tầng đô thị Hudic - Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Minh Hương.

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng diện tích 99.940 m2; tổng chi phí thực hiện dự kiến 131,265 tỷ đồng. Mục tiêu của Dự án là đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng điểm dân cư; góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.