Hai đơn vị của Viện Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) làm chủ đầu tư hai dự án trên 56 ha đất tại Ninh Bình. Sau 16 năm, các dự án vẫn "nằm trên giấy", đất đai đã thu hồi bị bỏ hoang gây lãng phí.

Ông Trần Song Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình vừa ký văn bản gửi Bộ NN&PTNT đề nghị chấm dứt hai dự án: "Đầu tư xây dựng trại thực nghiệm và nuôi giữ giống gốc gia cầm" và "Đầu tư xây dựng trại nhân giống thỏ thịt Ninh Bình".

UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị Bộ NN&PTNT chấm dứt hiệu lực pháp lý đối với các quyết định của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về phê duyệt và các quyết định điều chỉnh trước đó đối với hai dự án trên.

Hai dự án "treo" 16 năm, Ninh Bình gửi văn bản đòi lại đất ảnh 1

Hơn 56 ha đất tỉnh Ninh Bình thu hồi, bàn giao cho 2 dự án 16 năm qua, đến nay đang bỏ hoang gây lãng phí.

UBND tỉnh Ninh Bình đồng thời đề nghị Bộ NN&PTNT chỉ đạo Viện Chăn nuôi, Trung tâm nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây, Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi trả lại diện tích đất đã giao cho địa phương quản lý.

Trước đó, vào năm 2005, UBND tỉnh Ninh Bình thu hồi hơn 56 ha đất của nông trường Quỳnh Sơn (địa bàn xã Sơn Hà và Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan) giao cho Trung tâm nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây (Viện Chăn nuôi - Bộ NN&PTNT) để xây dựng trại nhân giống thỏ thịt Ninh Bình.

Năm 2008, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình cấp 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích trên 56 ha cho Trung tâm nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây.

Sau đó 2 năm, UBND tỉnh Ninh Bình thu hồi lại hơn 96.000 m2 đất đã cấp cho Trung tâm nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây để giao cho Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi (Viện Chăn nuôi) để triển khai dự án "Đầu tư xây dựng trại thực nghiệm và nuôi giữ giống gốc gia cầm".

Kể từ khi được UBND tỉnh Ninh Bình giao đất, đến nay chủ đầu tư của hai dự án này không thực hiện khoản nghĩa vụ nào với Nhà nước cũng như đối với diện tích đất đã được giao.

Hai dự án "treo" 16 năm, Ninh Bình gửi văn bản đòi lại đất ảnh 2

Một công trình của nông trường Quỳnh Sơn sau khi bị thu hồi, bàn giao cho Trung tâm nghiên cứu thỏ và dê Sơn Tây nằm hoang tàn nhiều năm nay.

Trung tâm nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây và Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi, không tiến hành các bước để triển khai thực hiện dự án, không quản lý chặt chẽ diện tích đất được giao dẫn đến tình trạng người dân lấn chiếm đất để canh tác gây mất an ninh trên tự tại địa phương.

16 năm qua, người dân các xã Sơn Hà và Quỳnh Lưu đã rất nhiều lần kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền xem xét, có biện pháp xử lý các dự án "treo" gây lãng phí tài nguyên quốc gia.

Năm 2018, UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất đối với 2 dự án nêu trên.

Sau khi thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình kết luận: Từ khi được giao đất, chủ đầu tư hai dự án không triển khai xây dựng các hạng mục công trình của dự án, không quản lý và không sử dụng diện tích đất được giao và để cho một số hộ gia đình, cá nhân tự ý lấn chiếm để sản xuất nông nghiệp, gây mất an ninh trật tự tại địa phương".

Theo Dân trí