(BĐT) - Trước thông tin giá xăng dầu tiếp tục điều chỉnh, từ chiều 10/05, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trực thuộc tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các cửa hàng kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn Thành phố.

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm những hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, các hành vi cố ý găm hàng chờ tăng giá, ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Qua kiểm tra, kiểm soát, lực lượng chức năng cũng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các cửa hàng xăng, dầu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, yêu cầu đảm bảo thời gian hoạt động và nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu của người dân.