(BĐT) - Cục Thuế Hà Nội đã đưa ra 4 kịch bản về suy giảm thu ngân sách nhà nước năm 2020. Ở kịch bản 4, nếu dịch kéo dài sang quý IV/2020, dự kiến giảm 6,48 - 7,17% số thu nội địa không bao gồm các khoản thu từ đất,  tương đương 15.000 - 16.600 tỷ đồng.
Cục Thuế Hà Nội đã đưa ra 4 kịch bản về giảm thu ngân sách nhà nước năm 2020. Ảnh: Internet

Cục Thuế Hà Nội đã đưa ra 4 kịch bản về giảm thu ngân sách nhà nước năm 2020. Ảnh: Internet

Cục Thuế Hà Nội cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước 2 tháng thực hiện đạt 49.984 tỷ đồng, đạt 19,2% dự toán, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu từ sản xuất kinh doanh là 27.812 tỷ đồng, đạt 18,9% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2019; thu từ các khoản thu về đất là 3.954 tỷ đồng, đạt 15,5% dự toán, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm trước…

Theo đánh giá của đơn vị này, 2 tháng đầu năm, nguồn thu và công tác thu cơ bản theo dự toán, chủ yếu nhờ tình hình kinh tế cuối năm 2019 tăng trưởng khá.

Trên cơ sở đó, Cục Thuế Hà Nội ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý I là 68.131 tỷ đồng, đạt 26,2% dự toán, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, thu từ khu vực sản xuất kinh doanh ước thực hiện 36.278 tỷ đồng, đạt 24,7% dự toán, tăng 6,1% so với cùng kỳ.

Về tác động của dịch Covid-19 đối với công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020,  Cục Thuế Hà Nội cho biết, đến hết tháng 2, Cục Thuế quản lý 169.401 người nộp thuế là doanh nghiệp (DN), tổ chức kinh tế đang hoạt động. Do ảnh hưởng của thực hiện quy định hạn chế tác hại của đồ uống có cồn, cũng như dịch Covid-19, các DN bắt đầu gặp khó khăn.

Trên cơ sở thống kê các DN, tổ chức kinh tế lớn đã thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng tháng 1 (hạn nộp tờ khai ngày 20/2/2020), tổng doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ giảm 6% so với cùng kỳ, số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp giảm 10,5%. Cục Thuế Hà Nội đã đưa ra 4 kịch bản về suy giảm thu ngân sách nhà nước năm 2020.

Theo đó, kịch bản 1 (dịch Covid-19 kết thúc trong quý I) dự kiến giảm 1,82 - 2,33% số thu nội địa không bao gồm các khoản thu từ đất, tương đương giảm 4.200 - 5.400 tỷ đồng.

Kịch bản 2 (dịch kết thúc vào quý II), dự kiến giảm 2,85 - 4,06% số thu nội địa không bao gồm các khoản thu về đất, tương đương 6.600 - 9.400 tỷ đồng.

Kịch bản 3 (dịch kết thúc trong quý III), dự kiến giảm 4,67 - 5,49% số thu nội địa không bao gồm các khoản thu về đất, tương đương 10.800 - 12.700 tỷ đồng.

Kịch bản 4 (dịch kéo dài sang quý IV), dự kiến giảm 6,48 - 7,17% số thu nội địa không bao gồm các khoản thu từ đất,  tương đương 15.000 - 16.600 tỷ đồng.

Theo Cục Thuế Hà Nội, nếu tính cả tác động giảm thu ngân sách nhà nước do áp dụng các quy định mới nhằm hạn chế ảnh hưởng của đồ uống có cồn khi tham gia giao thông với mức giảm thu dự kiến 2.080 tỷ đồng, tổng giảm thu có thể tới 6.280 - 18.680 tỷ đồng tùy từng kịch bản.