(BĐT) - Trước một số ý kiến, bình luận không chính xác về việc đấu thầu, lựa chọn dịch vụ điều dưỡng, nghỉ dưỡng năm 2021, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội vừa có thông tin chính thức về việc này.

Ngày 6/5/2021, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội thông báo mời thầu Gói thầu Tổ chức đoàn nghỉ dưỡng tại Đồ Sơn năm 2021 cho cán bộ lão thành cách mạng hiện cư trú, hưởng trợ cấp tại TP. Hà Nội, cán bộ tiền khởi nghĩa hiện đang hưởng trợ cấp tại TP. Hà Nội và các chức danh cán bộ hưu thuộc Ban Thường vụ Thành ủy quản lý theo phân cấp thuộc Dự án Tổ chức đoàn nghỉ điều dưỡng năm 2021.

Gói thầu được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước, ngân sách thành ủy cấp (giá gói thầu không gồm 10% dự phòng). Giá dự toán của Gói thầu là hơn 4,9 tỷ đồng.

Sau khi thông tin mời thầu gói thầu nêu trên, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết, một số Facebooker đăng tải, bình luận sai bản chất việc đấu thầu, lựa chọn dịch vụ điều dưỡng, nghỉ dưỡng năm 2021.

Thông tin chính thức về vụ việc, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội khẳng định, công tác đấu thầu được thực hiện để phục vụ cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đã nghỉ hưu, không phải cho cán bộ đương chức. Đặc biệt, việc tổ chức đoàn có thể bị hoãn, hủy nếu tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Theo đó, căn cứ các quy định của Trung ương và Thành ủy Hà Nội, hằng năm, Thành ủy tổ chức cho cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đã nghỉ hưu đi nghỉ điều dưỡng tại Đồ Sơn - Hải Phòng.

Căn cứ các quy định trên, Ban Tổ chức Thành ủy đã có tờ trình xin chủ trương của Thường trực Thành ủy về việc này. Sau khi được Thường trực Thành ủy đồng ý, Ban Tổ chức Thành ủy đã xây dựng các kế hoạch; gửi công văn tới các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành phố, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy đăng ký tham gia; đồng thời gửi các quận, huyện, thị ủy phối hợp tổng hợp danh sách đăng ký. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Thành ủy đã ký hợp đồng với công ty tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ và đăng tải, tổ chức đấu thầu qua mạng để lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức đoàn đi theo đúng quy định của pháp luật.

Ban Tổ chức Thành ủy khẳng định, việc triển khai thực hiện công tác điều dưỡng đối với cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đã nghỉ hưu đã được thực hiện hằng năm, Ban Tổ chức Thành ủy thực hiện theo đúng quy định về chế độ, chính sách của Trung ương và Thành ủy; quy trình, hồ sơ thủ tục thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ mời thầu được Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội công khai, đoàn nghỉ dưỡng dự kiến được tổ chức thành 2 đoàn gồm: đoàn 1 (từ ngày 5 - 11/7) với số lượng khoảng 17 người; đoàn 2 (từ ngày 31/5 - 25/6) chia làm 4 đợt, khoảng từ 150 - 200 người.

Hồ sơ mời thầu cũng nhấn mạnh, thời gian dự kiến của các đoàn nêu trên sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình diễn biến thực tế của dịch Covid-19 tại thời điểm chuẩn bị xuất phát từng đoàn. Trong trường hợp bất khả kháng, Bên mời thầu có thể tạm hoãn/hủy chương trình để đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân sự của đoàn và cộng đồng.