Hà Nội sau sắp xếp đơn vị hành chính giảm 61 đơn vị cấp xã

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 16) ngày 15/5, HĐND thành phố Hà Nội xem xét tờ trình của UBND Thành phố về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 làm cơ sở để UBND Thành phố trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

UBND thành phố Hà Nội cho biết, theo quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030, thành phố Hà Nội có 1 đơn vị hành chính cấp huyện và 173 đơn vị hành chính cấp xã không đảm bảo tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022.

Theo đề án, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là cần thiết nhằm tạo điều kiện tập trung được các nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian để quy hoạch, tập trung mở rộng sản xuất, phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội.

Việc đầu tư cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi được tập trung hơn, tránh việc đầu tư xây dựng dàn trải, nhất là đối với sự nghiệp giáo dục, y tế. Đồng thời, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, tinh giản biên chế; tiết kiệm chi cho ngân sách, góp phần vào cải cách chính sách tiền lương, nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức và nâng cao chất lượng, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp: đơn vị hành chính cấp huyện 30 đơn vị (12 quận, 17 huyện, 1 thị xã); đơn vị hành chính cấp xã 518 đơn vị (337 xã, 160 phường, 21 thị trấn). Sau sắp xếp giảm 61 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 46 xã, 15 phường.

Chuyên đề