(BĐT) - UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của Thành phố giai đoạn 2019 - 2020.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu đối với các dự án đầu tư công cấp thành phố cần đẩy nhanh hoàn thiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư của 93/100 dự án (7 dự án đã được phê duyệt).

Đối với dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, dự kiến bố trí vốn thực hiện năm 2020, chủ đầu tư chủ động đẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư dự án theo quy định để đủ điều kiện ghi kế hoạch vốn thực hiện dự án trong năm 2019 khi Thành phố có phương án sử dụng nguồn tăng thu, kết dư ngân sách. Đối với các dự án còn lại, chậm nhất đến ngày 31/10/2019 phải phê duyệt dự án đầu tư để đủ điều kiện ghi kế hoạch năm 2020.