(BĐT) - Theo Quyết định số 7071/QĐ-UBND UBND TP. Hà Nội vừa ban hành, các đơn vị chưa có xe sẽ được ưu tiên trang bị ô tô, tiếp đến bổ sung số đầu xe còn thiếu và tính đến xe thay thế, xe thanh lý do đã hết hạn lưu hành, không đảm bảo chất lượng, an toàn khi sử dụng phải thay thế.
Hà Nội vừa ban hành, các đơn vị chưa có xe sẽ được ưu tiên trang bị ô tô. Ảnh: Tường Lâm

Hà Nội vừa ban hành, các đơn vị chưa có xe sẽ được ưu tiên trang bị ô tô. Ảnh: Tường Lâm

Các đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động, thực hiện dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và khả năng của đơn vị tự cân đối để đầu tư mua sắm xe phục vụ công tác. Các cơ quan, đơn vị hoạt động bằng nguồn kinh phí từ ngân sách thành phố thì sử dụng nguồn ngân sách để mua xe.