Hà Nội: Mời thầu gói thầu 363 tỷ cải tạo, nâng cấp mặt đê sông Hồng

(BĐT) - Gói thầu Thi công xây dựng công trình + đảm bảo giao thông thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp mặt đê sông Hồng (đoạn từ thị trấn Phú Minh đến xã Quang Lãng) huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội vừa được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên thông báo mời thầu. Gói thầu có giá dự toán 363,186 tỷ đồng.

Gói thầu được đấu thầu rộng rãi trong nước, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện hợp đồng 42 tháng. Thời điểm đóng thầu là 17 giờ 45 ngày 17/10/2023. Số tiền đảm bảo dự thầu là 10 tỷ đồng.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt tháng 1/2023, Dự án Cải tạo, nâng cấp mặt đê sông Hồng (đoạn từ thị trấn Phú Minh đến xã Quang Lãng) huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội có tổng mức đầu tư 383,08 tỷ đồng, thời gian thực hiện 4 năm.

Chuyên đề