Ký văn bản thông báo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định pháp luật, ông Nguyễn Quang Thậm - Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vừa bị yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm.
Ông Nguyễn Quang Thậm- Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc (Ảnh: UBND quận Bắc Từ Liêm).

Ông Nguyễn Quang Thậm- Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc (Ảnh: UBND quận Bắc Từ Liêm).

Ông Trần Thế Cương - Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa ký kết luận giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Quang Thậm - Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc.

Kết luận cho biết, công dân tố cáo ông Nguyễn Quang Thậm ban hành thông báo với nội dung hồ sơ của các ông bà Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Thanh Thuỷ, Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Thành Đông ở phường Đông Ngạc “không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” là trái pháp luật.

Quận Bắc Từ Liêm khẳng định tố cáo của công dân là đúng. Việc thẩm tra, xác định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có đủ điều kiện hay không đủ điều kiện công nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bắc Từ Liêm.

Chính vì thế, Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc ký ban hành thông báo với nội dung “Qua kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với quy hoạch sử dụng đất, hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các các ông/bà không đủ điều kiện công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở” là không đúng quy định.

Ngoài ra, theo quy hoạch chi tiết khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm, tỷ lệ 1/500 được UBND TP Hà Nội phê duyệt thì thửa đất của ông Vũ Đăng Hưng, ông Vũ Đăng Hảo đang sử dụng, đề nghị cấp giấy chứng nhận có một phần không phù hợp quy hoạch đất ở và theo quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ 1/2000 được TP Hà Nội phê duyệt thì thửa đất này hoàn toàn phù hợp quy hoạch đất ở.

Do đó việc UBND phường Đông Ngạc xác nhận vào đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Vũ Đăng Hưng, ông Vũ Đăng Hảo với nội dung thửa đất “không phù hợp” với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng là sai.

“Trách nhiệm thuộc bà Đặng Thị Hiên- công chức địa chính phường và ông Nguyễn Quang Thậm - Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc”- kết luận chỉ rõ.

Đối với nội dung tố cáo ông Nguyễn Quang Thậm lộng quyền khi đóng dấu treo của UBND phường vào phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký đất đai của ông Vũ Đăng Hưng, ông Vũ Đăng Hảo và ghi nội dung “Lý do không đủ điều kiện cấp giấy: Thực hiện theo điều 35 QĐ/37”, quận Bắc Từ Liêm kết luận là tố cáo sai. Trách nhiệm để xảy ra sai phạm thuộc về bà Đặng Thị Hiên (công chức địa chính) đã tự ý tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính không đúng quy định và bà Bùi Thị Lan- công chức Văn phòng phường Đông Ngạc đã tự ý đóng dấu của UBND phường vào phiếu tiếp nhận hồ sơ không đúng quy định.

Riêng ông Nguyễn Quang Thậm có trách nhiệm trong việc thiếu kiểm tra cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Từ kết quả giải quyết trên, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đã giao UBND phường Đông Ngạc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Nguyễn Quang Thậm, bà Đặng Thị Hiên và bà Bùi Thị Lan.

Đồng thời giao Phòng Nội vụ quận Bắc Từ Liêm hướng dẫn UBND phường Đông Ngạc tổ chức kiểm điểm cán bộ, công chức, báo cáo UBND quận xử lý theo quy định.

UBND phường Đông Ngạc cũng phải thu hồi thông báo và phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Vũ Đăng Hưng, ông Vũ Đăng Hảo do ban hành không đúng quy định.

Theo Dân trí