(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung của Thành phố. 

Theo đó, các tài sản sẽ phải thực hiện mua sắm tập trung bao gồm: xe ô tô chuyên dùng có gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng; xe ô tô có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ; máy tính để bàn; máy tính xách tay; máy in; máy photocopy; máy scan; máy fax; máy điều hòa nhiệt độ; máy chiếu; màn chiếu; bàn ghế học sinh; trang thiết bị y tế.

Việc mua sắm tập trung đối với tài sản thuộc Danh mục tài sản mua sắm tập trung được áp dụng theo cách thức ký thỏa thuận khung.